Bukas consulting

Naučte se řídit ESG ve vaší firmě!

Jsme česká poradenská firma, která vám pomůže s kompletním nastavením vaší ESG strategie a naučí vás ji řídit. A to i díky více než 20 letům zkušeností se strategickým řízením firem.

Připravte se na jakékoliv otázky k vaší udržitelnosti!

Připravíme vám na míru plán aktivit pro zajištění souladu s požadavky na reporting udržitelnosti, abyste nepřišli o své zákazníky a o finance pro vaše podnikání.  Jsme jednou z prvních poradenských společností v ČR čistě se zaměřením na ESG.

Vyvarujte se zbytečným problémům

Rostoucí tlak na reportování přístupu k udržitelnosti u větších firem vytváří nová pravidla podnikání.  Naplňování  ESRS standardů jako součást legislativních povinností se postupně dostává na minimálně stejnou úroveň důležitosti jako kvalita produkce, dlouhodobost vztahů, spolehlivost firmy apod. Už se vás zákazníci či banky ptali na podání infromací k vaší udržitelnosti? Pokud ne, tak jistě začnou. A ignorování přípravy na tyto dotazy vám imůže zkomplikovat existenci!

Banky vám již nepůjčí peníze

Budete potřebovat peníze na novou halu nebo na provoz firmy? Bez plnění standardů bank vycházejících z ESRS budete mít brzy smůlu!

Ztratíte zákazníky

Vaši velcí zákazníci potřebují plnit EU legislativu. A pokud jim nedodáte potřebná data, výrazně oslabíte a časem i ztratíte vybudovanou pozici ve prospěch konkurence.

Laický přístup se prodraží

Pokud nemáte ve firmě přímo specialistu na ESG, vaše intuitivní rozhodnutí budou  jen dobročinností, která se vám bez ESG strategie prodraží.

Řešení na míru velikosti firmy a odvětví

Zajištění souladu s reportovacími standardy udržitelnosti

EU legislativa


Požadavky na nefinanční reporting (reporting udržitelnosti)

Vaše firma


Optimalizace nákladů

Zákazníci

Finanční instituce


Přenesení požadavků na nefinanční reporting na dodavatele a partnery

 • Bukas nám pomohl strukturovat naše dobře míněné nápady k udržitelnosti do byznysové struktury ESG strategie tak, aby dávaly smysl zaměstnancům, zákazníkům i vlastníkům. Navíc jejich přístup i jazyk byl velmi lidský, takže i řadoví zaměstnanci výstupu a plánovaným aktivitám dobře rozuměli.
  Ing. Filip Kulas
  ESG manažer, iNETPrint
 • Díky p. Buchtovi jsme si udělali na úrovni celého managementu mnohem konkrétnější obrázek toho, co nás v udržitelnosti čeká. Navíc výstupy ESRS compliance auditu, který u nás s týmem realizoval, nám poskytly konkrétní podněty, na co se při velikosti naší firmy zaměřit, abychom u našich zákazníků obstáli i nadále.
  Ing. Tomáš Pekárek
  Provozní ředitel, Therma FM
 • Naše společnost poptávala nastavení ESG reportingu. Jsme rádi, že jsme si vybrali právě Bukas, který nám pomohl nejen s analýzou významnosti a přípravou reportu, ale i se zamyšlením nad naším směřováním do budoucna. Ocenili jsme spolehlivost a zkušenosti.
  Ing. Petra Volná
  Manažer kontrolingu
 • Kolegové z Bukasu nám pomohli Identifikovat rizika plynoucí z nové ESG legislativy a lépe zakomponovat problematiku ESG do našeho stávajícího přístupu k řízení rizik. Jejich zkušenosti z jiných byznysů byly inspirativní.
  Ing. Michal Medo, Ph.D.
  Risk manager
 • Karel a jeho tým nám pomohl identifikovat, zhodnotit a začít řídit naše ESG rizika a zavést efektivní a transparentní ESG kontrolní procesy. Díky jejich práci nám ESG konečně dává praktický smysl, a navíc ho zvládáme efektivně kontrolovat a zlepšovat.
  Ing. Libor Novák
  jednatel
 • Firma Bukas nám pomohla nastavit ESG strategii včetně ESG cílů, které jsou v souladu s našimi zájmy a potřebami. Při procesu nastavování strategie jsme objevili v naší udržitelnosti interní nedostatky, které však nebylo problém napravit v rámci pár dní. Jednalo se o jednoduché aktivity, avšak s velkým dopadem.
  Veronika Doubravová
  ESG specialista

Pro iNETPrint jsme realizovali kompletní nastavení celé ESG strategie - včetně analýzy rizik a průzkumu mezi stakehodery.

Pro W.A.G. Payment solutions  jsme realizovali identifikaci ESG rizik ve vztahu k udržení jejich byznysu a návrh kontrolních opatření pro jejich řízení.

Pro Therma FM jsme realizovali vstupní compliance audit vůči ESRS standardům a školení o ESG pro  management firmy.

"S našimi kolegy v Bukas s.r.o. přistupujeme ke každé firmě individuálně, abychom optimalizovali výdaje spojené s řízením ESG. Rozsah, detail či verifikovatelnost postupů proto volíme tak, aby braly do úvahy velikost firmy, její kulturu, či odvětví a podporovaly firemní strategii."

Ing. Karel Buchta, Ph.D.

Partner, Bukas s.r.o.

Karel se věnuje problematice udržitelnosti od jejích začátků v ČR a propisuje do ní více než 25 leté byznys zkušenosti z působení v poradenství a TOP managementech středních a velkých firem jako Lesy ČR, Saint-Gobain, České radiokomunikace a další. 

Naše služby v ESG

Naše služby přizpůsobujeme aktuální potřebě firmy - co do rozsahu, detailu a verifikovatelnosti. 

Audit udržitelnosti
Posouzení souladu s ESRS standardy
("compliance audit")
ESG strategie
Nastavení komplexní ESG strategie, posouzení dvojí materiality
Vzdělávání
Školení udržitelnosti pro management a zaměstnance
Uhlíková stopa
Výpočet uhlíkové stopy
ve scope 1, 2, 3
Řízení rizik
Rizika spojená se změnou klimatu
ESG reporting
Zpraocvání reportu udržitelnosti (Zpráva o udržitelnsoti)

Napište nám

Začněte se připravovat ještě dnes, ať vám neujede vlak. Banky ani zákazníci čekat nebudou!

Vaši velcí zákazníci sestavují svůj report udržitelnosti již v roce 2024 a mohou chtít data i po vás!

Jak začít?

Zanechte nám na sebe kontakt se stručným popisem vašeho zájmu.

Ozveme se Vám, zpřesníme si Váš zájem a domluvíme termín osobní, nezávazné a bezplatné konzultace.

Během konzultace prodiskutujeme detailněji vaše potřeby a navrhneme další postup vhodný pro vaši firmu.

Jméno a příjmení *
Společnost *
Telefonní číslo *
E-mail *
Co by Vás konkrétně zajímalo? *

Implementace ESG strategie

Jsou vaše rozhodnutí ohledně aktivit v udržitelnosti přímo navázaná na rozvoj vašeho byznysu? Pokud ne, tak se jedná, byť dobře míněno, „jen“ o jednu z forem dobročinnosti. Pomůžeme vám nastavit strategickou koncepci vašich udržitelných aktivit, abyste se systematicky posunuli k měřitelným přínosům implementace ESG. Naše služby pokrývají celý rámec strategického řízení oblasti udržitelnosti od analýzy přes nastavení cílů až po reporting udržitelnosti.

MĚŘÍM, kam jsem se posunul proti předchozímu období

Analýza

Zrealizujeme s vámi kompletní interní i externí analýzu s klíčovým výstupem ve formě vizualizované matice materiality jako podklad pro stanovení ESG cílů.

Vím, PROČ a kterým oblastem se chci prioritně věnovat 

Reporting

Nastavíme s vámi strukturu dat pro reporting, abyste mohli měřit vaše pokroky v naplňování cílů a také efektivně komunikovat svoji ESG strategii směrem ven ze společnosti. Vytvoříme společně první ESG report.

ESG strategie

Stanovení cílů

Výstupy analýzy promítneme ve spolupráci s managementem do nastavení cílů v oblasti ESG a budeme je parametrizovat, abychom mohli průběžně vyhodnocovat jejich naplnění.

Vím, JAK mám postupovat, abych došel do cíle

Implementace

Společně nastavíme program (ESG strategii) pro realizaci cílů ušitý na míru společnosti – rozložíme cíle na aktivity přiřadíme odpovědnosti, termíny a vydefinujeme požadavky na zdroje (rozpočet, lidé …).

Vím, CO mám dělat a kterým směrem mám pokračovat

Analýza

Zrealizujeme s vámi kompletní interní i externí analýzu s klíčovým výstupem ve formě vizualizované matice materiality jako podklad pro stanovení ESG cílů.

Vím, PROČ a kterým oblastem se chci prioritně věnovat

Stanovení cílů

Výstupy analýzy promítneme ve spolupráci s managementem do nastavení cílů v oblasti ESG a budeme je parametrizovat, abychom mohli průběžně vyhodnocovat jejich naplnění.

Vím, CO mám dělat a kterým směrem mám pokračovat

Implementace

Společně nastavíme program (ESG strategii) pro realizaci cílů ušitý na míru společnosti – rozložíme cíle na aktivity přiřadíme odpovědnosti, termíny a vydefinujeme požadavky na zdroje (rozpočet, lidé …).

Vím, JAK mám postupovat, abych došel do cíle

Reporting

Nastavíme s vámi strukturu dat pro reporting, abyste mohli měřit vaše pokroky v naplňování cílů a také efektivně komunikovat svoji ESG strategii směrem ven ze společnosti. Vytvoříme společně první ESG report.

MĚŘÍM, kam jsem se posunul proti předchozímu období

Základní balíčky našich ESG služeb

ESG Flash audit

Chcete rychle zjistit, jak na tom jste ve vztahu k ESG, ale nechcete zatím vynakládat větší finance? Myslíte, že byste spoustu aktivit zvládli sami, ale potřebujete jen trochu nakopnout a navést správným směrem? Rozhodujete se, jak moc je potřeba se ESG věnovat?

Pak vám skvěle poslouží náš ESG Flash audit!

Komplexní analýza

Nechcete dělat věci zbytečně? Chcete mít solidní základ pro další rozhodování ohledně směřování vašich udržitelných aktivit? Pokud chcete přistoupit k implementaci ESG systematicky a vyvarovat se ad-hoc aktivitám, tak se bez komplexní analýzy neobejdete.

ESG strategie

Chcete mít váš ESG koncept od začátku až do konce profesionálně zastřešený a vedený? Pak přesně pro vás je určena nabídka realizace kompletního strategického postupu v oblasti udržitelnosti. Řešení ušité vám na míru, opírající se o důkladnou analýzu potřeb a vašich ambicí.

 • Profesionální přístup

  Strategické workshopy
 • Odborné know-how

  Strategická analýza
 • Pochopení byznysu

  Zkušenosti z řízení firem

Komunikace v rámci ESG

Komunikace k partnerům (banky, obchodní organizace), zákazníkům, zaměstnancům

Příloha výroční zprávy, Zpráva o udržitelnosti

Reporting pro finanční instituce a audity

Speciální nabídka

Výpočet uhlíkové stopy pro menší a střední firmy zdarma!

Spočítáme vám zdarma uhlíkovou stopu vaší firmy

 • dle standardu GHG Protocol

 • v rozsahu Scope 1 a 2

 • napište nám a my se s vámi spojíme

Co je pro nás menší a střední firma?

 • Počet zaměstnanců < 100

 • Obrat < 200 mil Kč

Napište nám

 

Vždy preferujeme osobní přístup, takže v případě zájmu nám zanechte na sebe kontakt, domluvíme se na nejvhodnějším postupu.

Jméno a příjmení *
Společnost *
Telefonní číslo *
E-mail *
Co by Vás konkrétně zajímalo? *

Aktuality

Jak na udržitelnost ve firmě - přednáška pro Business Club

Pro členy podnikatelského klubu Business Friends Pardubice jsme na konci října připravili přednášku na úvodní seznámení se s udržitelností a rámcem ESG. 

Proč se udržitelnosti věnovat? Jak to může pomoci mému byznysu? A s čím bych měl začít? 

Nejen tyto otázky a odpovědi na ně padly v průběhu tématicky zaměřené snídaně.