Bukas consulting

Implementace ESG strategie

Jsou vaše rozhodnutí ohledně aktivit v udržitelnosti přímo navázaná na rozvoj vašeho byznysu? Pokud ne, tak se jedná, byť dobře míněno, „jen“ o jednu z forem dobročinnosti. Pomůžeme vám nastavit strategickou koncepci vašich udržitelných aktivit, abyste se systematicky posunuli k měřitelným přínosům implementace ESG. Naše služby pokrývají celý rámec strategického řízení oblasti udržitelnosti od analýzy přes nastavení cílů až po reporting udržitelnosti.

MĚŘÍM, kam jsem se posunul proti předchozímu období

Analýza

Zrealizujeme s vámi kompletní interní i externí analýzu s klíčovým výstupem ve formě vizualizované matice materiality jako podklad pro stanovení ESG cílů.

Vím, PROČ a kterým oblastem se chci prioritně věnovat 

Reporting

Nastavíme s vámi strukturu dat pro reporting, abyste mohli měřit vaše pokroky v naplňování cílů a také efektivně komunikovat svoji ESG strategii směrem ven ze společnosti. Vytvoříme společně první ESG report.

ESG strategie

Stanovení cílů

Výstupy analýzy promítneme ve spolupráci s managementem do nastavení cílů v oblasti ESG a budeme je parametrizovat, abychom mohli průběžně vyhodnocovat jejich naplnění.

Vím, JAK mám postupovat, abych došel do cíle

Implementace

Společně nastavíme program (ESG strategii) pro realizaci cílů ušitý na míru společnosti – rozložíme cíle na aktivity přiřadíme odpovědnosti, termíny a vydefinujeme požadavky na zdroje (rozpočet, lidé …).

Vím, CO mám dělat a kterým směrem mám pokračovat

Analýza

Zrealizujeme s vámi kompletní interní i externí analýzu s klíčovým výstupem ve formě vizualizované matice materiality jako podklad pro stanovení ESG cílů.

Vím, PROČ a kterým oblastem se chci prioritně věnovat

Stanovení cílů

Výstupy analýzy promítneme ve spolupráci s managementem do nastavení cílů v oblasti ESG a budeme je parametrizovat, abychom mohli průběžně vyhodnocovat jejich naplnění.

Vím, CO mám dělat a kterým směrem mám pokračovat

Implementace

Společně nastavíme program (ESG strategii) pro realizaci cílů ušitý na míru společnosti – rozložíme cíle na aktivity přiřadíme odpovědnosti, termíny a vydefinujeme požadavky na zdroje (rozpočet, lidé …).

Vím, JAK mám postupovat, abych došel do cíle

Reporting

Nastavíme s vámi strukturu dat pro reporting, abyste mohli měřit vaše pokroky v naplňování cílů a také efektivně komunikovat svoji ESG strategii směrem ven ze společnosti. Vytvoříme společně první ESG report.

MĚŘÍM, kam jsem se posunul proti předchozímu období

Napište nám

Začněte se připravovat ještě dnes, ať vám neujede vlak. Banky ani zákazníci čekat nebudou!

Vaši velcí zákazníci sestavují svůj report udržitelnosti již v roce 2024 a mohou chtít data i po vás!

Jak začít?

Zanechte nám na sebe kontakt se stručným popisem vašeho zájmu.

Ozveme se Vám, zpřesníme si Váš zájem a domluvíme termín osobní, nezávazné a bezplatné konzultace.

Během konzultace prodiskutujeme detailněji vaše potřeby a navrhneme další postup vhodný pro vaši firmu.

Jméno a příjmení *
Společnost *
Telefonní číslo *
E-mail *
Co by Vás konkrétně zajímalo? *